حسابداری

صورت جریان وجوه نقد

یکی از مهمترین گزارشات مالی است که گردش نقدینگی یک واحد اقتصادی را در طی یک دوره مالی نشان میدهد. در واقع این گزارش میزان جریان ورود و خروج پول نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی یا سرمایه گذاری را بیان میکند، که بیانگر نقد شوندگی یا عدم آن و توان پرداخت دیون توسط شرکت مربوطه است.
تهیه صورت وجوه نقد موجب میشود:
1-قدرت پرداخت بدهی توسط شرکت ارزیابی گردد
2-منابع تامین مالی مورد شناسایی قرار گیرد
3-برنامه ریزی برای جریان های پول نقد به صورت موثر و هدفمند صورت گیرد
4-گردش مالی شرکت به صورت دقیق مشخص شود

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *