آموزشی

اصول حسابداری ، اصل افشای کامل

اصل افشای کامل اطلاعات
طبق اصل افشا، حسابدار می بایست تمام رویدادها و عملیاتهای مالی با اهمیت در رابطه با کسب و کار را به طور مناسب و کامل، افشاء کنید.
مطابق با همین اصل هر گونه اطلاعات در مورد رویدادها و وقایع مالی که بتواند در تصمیم گیری ذی نفعان گزارش های مالی موثر باشد را افشا می‌گویند. حالا این اطلاعات بصورت گزارش های کلی باشد و یا در متن صورت های مالی و یا ضمائم از طریق یادداشت های توضیحی همراه با گزارشات مالی قرار بگیرد.
دو مورد را به یاد داشته باشد :
اصل افشا کامل اطلاعات به معنا افشاء هر چیزی نیست.
در اصل افشاء اطلاعات، باید هزینه تهیه و افشاء و همچنین مربوط بودن آن، مورد توجه قرار گیرد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *