آموزشی

اصول حسابداری ، اصل تحقق درآمد

اصل تحقق درآمد :
اصل تحقق درآمد بر این پایه استوار است که درآمد پس از کسب می بایست ثبت شود و به این منظور باید درآمد قابل اندازه گیری باشد وهمچنین قابل وصول باشد و تمام فعالیت های مربوط به آن نیز کامل شده باشد

برای درآمد ها عملیاتی میبایست علاوه بر شرایط سه گانه فوق موارد دیگری مانند شرایط زیر نیز محقق شده باشد:
1- واحد تجاری‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ عمده‌ مالكیت‌ كالای‌ مورد معامله‌ را به‌ خریدار منتقل‌ كرده‌ باشد
2- واحد تجاری‌ هیچ‌ دخالت‌ مدیریتی‌ مستمر درحدی‌ كه‌ معمولاً با مالكیت‌ همراه‌ است‌ یا كنترل‌ مؤثری‌ نسبت‌ به‌ كالای‌ فروش‌ رفته‌ اعمال‌ نكند
3- مبلغ‌ درآمد عملیاتی‌ را بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتكاپذیر اندازه‌گیری‌ كرد
4- جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با معامله‌ فروش‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد.
– مخارجی‌ را كه‌ درارتباط‌ با كالای‌ فروش‌ رفته‌ تحمل‌ شده‌ یا خواهد شد بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتكاپذیر اندازه‌گیری‌ كرد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *